مرکز پاک کردن تاتو ابرو تهران در یک جلسه مرکز پاک کردن تاتو ابرو تهران در یک جلسه: بهتربن مرکز پاک کردن تاتوی چشم /ابرو /لب با بهترین مواد پاک کننده http://removetatto.mihanblog.com 2017-10-21T15:04:00+01:00 text/html 2017-10-19T07:00:00+01:00 removetatto.mihanblog.com مرکز پاک کردن تاتو پاک کردن تاتو ابرو مراقبت های پس از ساکشن یا ریموو کردن تاتو http://removetatto.mihanblog.com/post/170 <div class="theme-designer-com-post-text" style=""><div class="art-post-text" style=""><h1 style=""><span title="Edited" style=""><font face="Mihan-Yekan" style="" size="6">مراقبت های پس از ساکشن یا ریموو کردن تاتو:<br style="">.<br style="">تنها در روز اول تتراساکلین استفاده شود .<br style="">.<br style="">تا۳روز بعد به هیچ عنوان با آب تماس نداشته باشد.<br style="">.<br style="">پس از 3 روز حمام شود و باز دوباره تا 4 روز از تماس با آب جلوگیری گردد.<br style="">.<br style="">بعداز این هفت روز شروع به زدن پماد ترمیمی یا الفا و یاجنداویز نماید.<br style="">.<a title="پاک کردن تاتو" href="http://irpigment.com/" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://irpigment.com/" style="">مرکز پاک کردن تاتو</a>&nbsp;ابرو با بهترین خدمات پاک کردن تاتو در تهران&nbsp;</font></span></h1><p style="line-height: 18px;"><span title="Edited" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="6">برای اطلاعات بیشتر هماهنگ کنید.</font></span></p></div></div><p style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="6">&nbsp;مرتبط با:&nbsp;<a href="http://tatoocleaner.mihanblog.com/post/category/5" rel="nofollow" data-mce-href="http://tatoocleaner.mihanblog.com/post/category/5" style="">پاک کردن تاتو با لیزر</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://tatoocleaner.mihanblog.com/post/category/4" rel="nofollow" data-mce-href="http://tatoocleaner.mihanblog.com/post/category/4" style="">پاک کردن تاتو</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://tatoocleaner.mihanblog.com/post/category/3" rel="nofollow" data-mce-href="http://tatoocleaner.mihanblog.com/post/category/3" style="">مرکز پاک کردن تاتو</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://tatoocleaner.mihanblog.com/post/category/2" rel="nofollow" data-mce-href="http://tatoocleaner.mihanblog.com/post/category/2" style="">قیمت پاک کردن تاتو</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://tatoocleaner.mihanblog.com/post/category/1" rel="nofollow" data-mce-href="http://tatoocleaner.mihanblog.com/post/category/1" style="">پاک کردن تاتو در یک جلسه</a>&nbsp;,</font></p> text/html 2017-10-15T03:38:59+01:00 removetatto.mihanblog.com مرکز پاک کردن تاتو پاک کردن تاتو ابرو پاک کردن هاشور ابرو http://removetatto.mihanblog.com/post/169 <p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><strong style="font-size: 9pt;"><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">پاک کردن هاشور ابرو</span></strong></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">در این باره سوال داشتیم که آیا&nbsp;<a title="هاشور ابرو" href="https://tinyurl.com/yaruzreh" target="_blank" data-mce-href="https://tinyurl.com/yaruzreh" style="font-size: 9pt;">هاشور ابرو</a>&nbsp;پاک می شود یا نه؟</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">برای پاسخ این پرسش شما با دو نوع جواب مختلف در بین هاشور کاران مواجه خواهید شود.</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">دسته اول کسانی هستند که صرفا تخصص انجام هاشور ابرو رو را دارند یعنی</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">در کار پاک کردن هاشور و تاتو ابرو تخصصی زیادی ندارند . اگر از این طیف از هاشور کاران سوال کنید که&nbsp;</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">آیا هاشور ابرو پاک می شود یا خیر با جوابهای این چنینی مواجه خواهید شد ;;&nbsp;هاشور ابرو بدلیل اینکه لابه لای موهای ابروکار میشود نمیتوان ریموو کرد چون باعث ریزش موهای ابرو میشود .اگر &nbsp;جایی هاشور قدیمی باشه که در اون ناحیه موی ابرو وجود نداشته باشه میتوان ریموو کرد .;;</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">در صورتی که این جواب در یک مرکز تخصصی پاک کردن تاتو و هاشور ابرو کاملا عجیب و غیر منطقی هست.</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">شما جوابی که در یک&nbsp;<a title="مرکز پاک کردن هاشور ابرو" href="http://irpigment.com/" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://irpigment.com/" style="font-size: 9pt;">مرکز تخصصی پاک کردن هاشور ابرو</a>&nbsp;می شنوید این خواهد بود :</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">آیا هاشور ابرو را می شود پاک کرد؟</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">سوال بالا رو &nbsp;&nbsp;بهترین مرکز پاک کردن ابرو در خاورمیانه پرسدم بهشون گفتن چنین چیزی نیست. </span></p> text/html 2017-10-14T04:00:33+01:00 removetatto.mihanblog.com مرکز پاک کردن تاتو پاک کردن تاتو ابرو قیمت پاک کردن تاتو http://removetatto.mihanblog.com/post/178 <p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><strong>قیمت پاک کردن تاتو&nbsp;</strong></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">مریم از تهران پرسیده که قیمت پاک کردن تاتو چقدره؟</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">البته مریم جان نگفته که منظورش پاک کردن<a title=" تاتو ابرو" href="http://brow.rozanail.com/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);">&nbsp;تاتو ابرو</a>&nbsp;بوده یا بدن (همون خالکوبی بدن)</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">پاک کردن تاتو به روشهای محتلفی انجام می شه که قیمتاش با هم فرق می کنند.</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">مثلا اگر با روش لیزر ، تاتو بخواد پاک شه مدت زمان و جلساتی بیشتری رو خواهد برد برای پاک کردن بسیاری از خالکوبی ها بین 5 تا 15 جلسه درمانی نیاز است.که مطمنا هر جلسش کلی هزینه داره بخصوص اگه پیش یک دکتر برین....</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">اگر عمق تاتو بدن هم زیاد باشه زمان بیشتری می بری واسه از بین بردن حالکوبی و قیمتش بالاتر می ره ....</p><h1 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 30px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 36px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">قیمت پاک کردن تاتو ابرو</h1><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">خیلی پیش میاد که خانمها واسه هاشور ابرو می رن به یک سری مراکز ارزون یا حتی ممکن مرکز معتر هم باشه اما مدل تاتو ابرویی که واسش زده خیلی خوب نشده و دلش بخواد تاتو ابرو پاک شه و مدل دیگه ای باشه ...</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">پاک کردن هاشور ابرو نسبت به تاتو بدن اگر به روش مدرن انجام شده باشه راحتتر و ارزونتر هست .</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">روش مدرن همون روش هاشور ابرو به روش میکروپیگمنتیشن ابرو و میکروبلیدینگ ابرو.</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">در این روشها عمق رنگ به سطج پوست نزدیکتر هستش و پاک کردنش اگر در یک مرکز پاک کردن تاتو انجام بدین یک یا دو جلسه بیشتر زمان نمی بره</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">قیمتش هم ارزانتر از پاک کردن تاتو بدن می باشد.</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">اما اگه تاتو ابرو سنتی انجام شده باشه یکم زمانش بیشتر می شه ....<br><br></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">معمولا مراکز هاشور ابرو خودشون هم توانایی پاک کردن تاتو ابرو رو دارند حتی تو خیلی از این مراکز دستگاه پاک کردن تاتو لیزری هم دارند.</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">می تونید برای گرفتین دقیق قیمت پاک کردن به این مراکز تماس بگیرید.</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><a title=" پاک کردن تاتو" href="http://irpigment.com/%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="http://irpigment.com/%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);">مرکز پاک کردن تاتو&nbsp;شمال تهران&nbsp;&nbsp;</a></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><a title="پاک کردن تاتو ابرو" href="http://tatoocleaner.mihanblog.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="http://tatoocleaner.mihanblog.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);">مرکز پاکردن تاتو در غرب تهران</a></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-10-12T04:27:50+01:00 removetatto.mihanblog.com مرکز پاک کردن تاتو پاک کردن تاتو ابرو پخش رنگ در میکروپیگمنتیشن و تاتو http://removetatto.mihanblog.com/post/199 <p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">پخش رنگ در میکروپیگمنتیشن و تاتو</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">ساناز از تهران پارس سوال&nbsp;کرده&nbsp;بدین مضمون :</p><blockquote style="background: url(&quot;../images/postquote.png&quot;) right top no-repeat scroll rgb(255, 163, 223); padding: 10px 47px 10px 10px; margin: 10px 10px 10px 50px; color: rgb(87, 0, 56); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: italic; overflow: auto; clear: both; font-size: 13px; text-align: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">که علت پخش رنگ در هاشور زدن ابرو به روش میکروپیگمنتیشن چیه؟</p></blockquote><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">می تونید این مقاله را مطالعه کنید</p><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">آموزش علل پخش رنگ در میکروپیگمنتیشن چشم</h2><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">آموزش تئوری پخش رنگ در میکروپیگمنتیشن</h2><h2 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 28px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 33.6px; color: rgb(255, 0, 166); text-align: right;">آموزش تخصصی میکروپیگمنتیشن چشم</h2><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">دلایلی که باعث پخش رنگ در&nbsp;<strong>میکروپیگمنتیشن چشم</strong>&nbsp;میشود را به طور خلاصه برای شما اورده ایم :</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">عمق زیاد سوزن</p><h3 style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 24px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 28.8px; color: rgb(237, 168, 18); text-align: right;">فشار زیاد دست میکروپیگمنتیشن :</h3><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">فشار دست هنگام انجام<a title="میکروپیگمنتیشن" href="http://brow.rozanail.com/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);">&nbsp;<strong>میکروپیگمنتیشن</strong></a>&nbsp;باید نرمال باشد وبیشتر از نیم میل نباشد</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">زاویه نامناسب پنس</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">رنگ های فیک&nbsp;<strong>میکروپیگمنتیشن</strong></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">سرعت دست</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">کشیدن پوست</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">مکث در یک نقطه</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">وجود مویرگ های زیاد روی پلک</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">عدم تعادل روحی روانی پیگمنتر به دلایل زیاد....</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">وجود استرس در مشتری همگی باعث پخش رنگ میشوند</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;</p><div id="attachment_3275" class="wp-caption alignnone" style="color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><a rel="attachment wp-att-3275" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(237, 168, 18);"><img class="size-full wp-image-3275" src="https://scontent-lht6-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/22158806_1390802584350896_6206275657375154176_n.jpg/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85.jpg" alt="میکروپیگمنتیشن چشم" width="450" height="349" data-mce-src="https://scontent-lht6-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/22158806_1390802584350896_6206275657375154176_n.jpg/میکروپیگمنتیشن-چشم.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></a></p><p class="wp-caption-text" style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">میکروپیگمنتیشن&nbsp;ابرو*</p><p class="wp-caption-text" style="margin: 13px 0px; padding: 0px;">میکروپیگمنتیشن چشم*</p></div><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px; color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;</p><div class="tagchecklist" style="color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;</div> text/html 2017-10-10T05:00:00+01:00 removetatto.mihanblog.com مرکز پاک کردن تاتو پاک کردن تاتو ابرو پاک کردن تاتو ابرو ترانه با جدیدترین متد http://removetatto.mihanblog.com/post/1 <div class="art-post-text"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a title="پاک کردن تاتو" href="http:" target="_top">پاک کردن تاتو&nbsp;</a>ابرو برای بیش از %90 افراد به دلایل ذیل انجام می‌پذیرد: 1- تعویض مد تاتوی ابرو 2-عدم رضایت از رنگ و طرح تاتو 3- خرابکاری تاتوکار 4- مشکلات استخوانی</span></p> <p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: medium;">روش‌های مختلفی برای&nbsp;<a title="پاک کردن تاتو" href="http:" rel="nofollow">پاک کردن تاتو&nbsp;</a>در ایران وجود دارد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">1- جراحی</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">2- فریز کردن</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">3- ریمور کردن با مواد گوناگون و اسیدهای میوه که باعث اسیب رساندن به پوست می شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">4- لیزر به رنگهای قرمز و سبز پاسخ %100 نمی‌دهد و نیز هزینه‌ای بسیار گران دارد و گاه نیز زخم باعث فرورفتگی در موضع می‌شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">5- کاور کردن با رنگهای مشابه پوست ،باعث می شودکه قسمتی از پوست مانند وصله ای ناجور روی پوست باقی بماند.که هیچ تناسبی با رنگ پوست فرد ندارد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اکثر روشهایی که برای پاک کردن وجود دارد دارای مشکلاتی می باشند که سبب اسیب رساندن به پوست می شونداما درروشی که ما به شما معرفی می‌کنیم ،از موادی استفاده شده که جاذب رنگهای تاتو می باشد.متخصصان امریکایی این مواد را به علت اینکه نتواند وارد پوست شود از موادی درشت ملکول ساخته اند که نمی تواند از لایه های پوست عبور کند .ولی به علت تمایل این مواد به جذب رنگها، رنگ از عمق پوست بیرون امده وجذب این مواد می شود. اکثر موارد تاتو دریک جلسه بدون درد وخونریزی کاملا پاک می‌شودو بدون آنکه آسیبی به پوست وارد نماید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: medium;">در دستگاه‌های قدیمی با وجود تعویض سوزن و سرپلاک مقداری از رنگ همراه ترشحات و خون و پلاسما وارد دستگاه شده و با وجود تعویض سوزن باز هم امکان آلودگی به انواع بیماری وجود داشت .اما در دستگاه میکروپیگمنتیشن دستگاه تاتوی جدید با وجود داشتن کارتریج‌های ایمن امکان آلودگی رابه صفر می‌رساند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp; مرکز پاک کردن تاتو در یک جلسه ترانه الوندی</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span data-reactid=".0.1.0.0:0.1.1.1">&nbsp;</span><span data-reactid=".0.1.0.0:0.1.1.2">مرکزتخصصی میکروپیگمنتیشن و پاک کردن تاتو در یک جلسه</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span data-reactid=".0.1.0.0:0.1.1.2">مدرس بین المللی&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span data-reactid=".0.1.0.0:0.1.1.2">عالی ترین رنگهای USA</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span data-reactid=".0.1.0.0:0.1.1.2">&nbsp;تهران</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span data-reactid=".0.1.0.0:0.1.1.2">جردن</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span data-reactid=".0.1.0.0:0.1.1.2">٠٩٣۵۵١۶۶٣۵۵</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span data-reactid=".0.1.0.0:0.1.1.2">٠٩١٢١۵٨٢٣١٧</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span data-reactid=".0.1.0.0:0.1.1.2"><br></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img title="بهترین مرکز پاک کردن تاتو" src="https://igcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/t51.2885-15/e15/12383163_1281392968541748_499704502_n.jpg?ig_cache_key=MTI1MTQ4NDc4OTk4MzIzNDc4Nw%3D%3D.2" alt="پاک کردن تاتو" height="400" width="400"></span></p> <h1 style="text-align: justify;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: medium;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1">میکروپیگمنتیشن و میکرو بلدینگ ترانه</span></h1> <h1 style="text-align: justify;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: medium;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1">&nbsp;طراحی و قرینه سازی ابرو به روش مویی ،</span></h1> <h1 style="text-align: justify;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: medium;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1">رفع عیوب چهره با استفاده از جدیدترین دستگاه</span></h1> <h1 style="text-align: justify;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: medium;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1">&nbsp;با کیفیت ترىن رنگهای امریکایی</span></h1> <h1 style="text-align: justify;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: medium;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1">&nbsp;با مجوز وزارت بهداشت</span></h1> <h1 style="text-align: justify;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: medium;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1">&nbsp;بدون درد و خونریزی</span></h1> <h1 style="text-align: justify;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: medium;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1">&nbsp;هاشور مویی ابروهاشور هایلایت و بلوند روشن، برجسته سازی لب و ورژ لب دایم سایه مژه، طراحی بدن</span></h1> <h1 style="text-align: justify;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: medium;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1">&nbsp;اموزش موارد فوق در کلاسهای خصوصی و ١٠٠٪ تضمینی با ٢ سال پشتیبانی رایگان</span></h1> <h1 style="text-align: justify;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: medium;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1">پاک کردن تاتوهای قدیمی بدون رنگ ،اسید و لیزر فقط در یک جلسه</span></h1> <h1 style="text-align: justify;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: medium;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1">تبدیل تاتوهای قدیمی به هاشوری و لایت روشن</span></h1> <h1 style="text-align: justify;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: medium;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1"><br data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1.$newline7/=10"><span data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1.b">ترانه الوندی :٠٩٣۵۵١۶۶٣۵۵</span></span></h1><h1 style="text-align: justify;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: medium;" data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1"><span data-reactid=".0.1.0.0.0.2.1.0.0.1.b">٠٩١٢١۵٨٢٣١٧&nbsp;</span></span></h1></div>